Ga terug

Webdesign

Een website vormt het digitale visitekaartje van een bedrijf. Om op te vallen op ‘the global village’ die internet heet, geeft NL Systems graag support bij de invulling van de digitale vorm van het begrip communicatie.


Om steeds weer opnieuw succesvolle websites te bouwen, hanteren wij vijf vuistregels, waaraan we keer op keer een site toetsen:
1.       een website is een middel, geen doel
2.       achter een goede website schuilt een strategie
3.       een website laat bezoekers frequent terugkeren
4.       een website is een kwalitatief hoogstaand medium
5.       een succesvolle website realiseert doelstellingen.

NL Systems pakt de creatie van uw website projectmatig aan. Hierdoor blijven de verschillende onderdelen overzichtelijk en beheersbaar, ook financieel. We lopen de fasen even met u door.

Het vooronderzoek en de bepaling van de strategie


Uiteraard starten we met een vooronderzoek. Hierbij letten wij op uw wensen en doelstellingen, de wensen van de potentiële bezoeker en de technische mogelijkheden. Al deze gegevens worden verwerkt in een programma van eisen. Hiermee wordt de strategie bepaald.
Met het verzamelen van bestaande informatie is het vooronderzoek nog niet afgerond. Er wordt additionele informatie toegevoegd. Het eindproduct is een rapportage met een tijdsplanning en een kostenraming.

De Ontwerpfase


In de tweede fase wordt de gekozen strategie uitgewerkt in een doordacht concept. Alle informatie wordt gestructureerd. Dan wordt een functioneel ontwerp van uw site gemaakt, die alle functionaliteiten definieert. U moet hierbij denken aan een emailadres, elektronische formulieren en dergelijke.
Als het verhaal technisch staat worden de teksten geschreven en wordt het geheel in een creatieve visuele vorm gegoten. Functionaliteit, integratie met de bestaande huisstijl en uitstraling zijn hierbij de leidraden. 

De Productie


Het eindproduct bestaat uit individuele internet pagina’s waarin eventuele scripts, databasekoppelingen, formulieren en communicatiefaciliteiten zijn geïntegreerd. De afzonderlijke pagina’s worden gelinkt volgens de navigatiestructuur.

Test- en implementiefase


Het eindproduct wordt voor de zekerheid getest in een gesloten omgeving. U kunt hierbij denken aan een navigatiecontrole en een test van invulformulieren.
Als uw site alle testen met een positief resultaat heeft doorlopen, wordt de site opengesteld voor bezoekers. Ter bevordering van bezoeken aan uw site, melden wij deze aan bij de bekendste zoekmachines.

De Overdracht


Na de implementatie wordt het geheel aan u overgedragen. Het onderhoud (actualiseren en redactie) van de site doen wij graag voor u. Wilt u het onderhoud zelf verzorgen, dan kan dat via ons Content Management Systeem (CMS). Uiteraard kunnen wij u hierover uitvoerig informeren en begeleiden.

De Evaluatie


Nadat de site is opengesteld voor bezoekers, voeren wij een aantal metingen voor u uit. Deze gegevens worden geanalyseerd en getoetst aan de vooraf gestelde doelstellingen. Met deze uitkomsten worden eventuele aanpassingen aan uw website gedaan.

Meer weten?


Wilt u meer weten over bovenstaande informatie?
Neem dan snel contact met ons op!